BGH Group

BGH Group

BGH Group s.c. R. Bajda, K. Górniak (wcześniej: BiG Print Sp. z o.o.) powstała
w 1999 roku. Nasza działalność wiąże się z trzema dziedzinami:

• projektowaniem graficznym,
• wystawiennictwem,
• poligrafią cyfrową.

Od 2004 roku BGH Group s.c. realizuje opracowania dokumentacji dla instytucji starających się o współfinansowanie ze środków unijnych oraz innych (zagranicznych i krajowych). Zajmuje się także prowadzeniem realizowanych projektów pod kątem zgodności z wymaganymi przez Donatorów procedurami, profesjonalnym rozliczaniem inwestycji oraz okresowym raportowaniem wskaźników oddziaływania pod kątem ich zgodności z zadeklarowanymi wskaźnikami monitoringowymi.
W dwóch ostatnich okresach programowania opracowaliśmy dokumentację i przeprowadziliśmy procedury aplikacyjne i weryfikacyjne dla około 80 projektów inwestycyjnych.

Prowadzimy również kompleksowe działania na rzecz jednostek samorządów terytorialnych z zakresu wymaganej promocji projektów współfinansowanych z dotacji celowych, w tym szczególnie:

• projektowanie graficzne, wykonawstwo i montaż elementów promocyjnych,
• opracowywanie oraz lokowanie ogłoszeń prasowych,
• projektowanie stron internetowych,
• wykonywanie prezentacji multimedialnych.
• projektowanie i opracowanie pozostałych elementów promocyjnych przewidzianych przez Beneficjenta na etapie pisania wniosku o dofinansowanie, w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne.

Firma posiada zespół kreatywnych projektantów oraz własne rozbudowane zaplecze sprzętowe.

Your Name