BGH Group

POD WSPÓLNYM NIEBEM.
Rzeczpospolita wielu narodów,
wyznań, kultur (XVI - XVIII w.)

Ekspozycja poświęcona dawnej Rzeczpospolitej, jej wielokulturowości i wieloetniczności.

  • projekt graficzny i realizacja elementów graficznych ekspozycji
  • ZLECENIODAWCA:
    Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie

  • 2012

Project 07a
ekspozycja czasowa w Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie